Om Lotta

Om Lotta

Journalist sedan 30 år tillbaka; reporter, redaktör och sidredigerare. Född 1959 och uppvuxen i Örebro. Har bott tio år i Göteborg men är sedan länge bosatt i Stockholm med man, katt och hund.

Som journalist ägnar jag mig främst åt skrivande, detta slitsamma, motsträviga men alldeles alldeles underbara göromål! När flowet infinner sig. När jag lyckas sätta ord på det undanglidande och fånga allt mellan raderna. När det specifika blir allmängiltigt och igenkänning infinner sig på Gunnar Ekelöfskt vis; ”det som är botten i dig är botten också i andra”. Ja, då är min lycka gjord.