Dagsverser

Liten på jorden, stor i orden

Liten på jorden, stor i orden

Ja, just för att vi är så små i den universella tillvaron, måste orden få ta plats. Allt ska namnsättas. Definieras. Systematiseras. Ord ska präntas in på stort som smått, synligt som det fördolda. Det är ett fasligt sjå. Gigantiskt arbete.